2018-06-24, sekmadienis, 19:26.     Šiandien Radviliškyje saulė teka 04:42, leidžiasi 21:57, dienos ilgumas 17:14.

Neįgaliųjų sporto šventėje radviliškiečiai iškovojo septynis medalius

2017-08-21, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Neįgaliųjų sporto šventėje radviliškiečiai iškovojo septynis medalius

Rad­vi­liš­kie­čiai dalyvavo ke­tu­rio­lik­tą kar­tą Pas­va­lio ra­jo­no ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu drau­gi­jos „Svei­ka­ta“or­ga­ni­zuo­toje neį­ga­lių­jų spor­to šven­tėje, į kurią su­va­žia­vo ko­man­dos iš Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių ap­skri­čių, Kau­no mies­to bei Ig­na­li­nos ra­jo­no.

 

Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų ko­man­dai at­sto­va­vo de­vy­ni spor­ti­nin­kai, ku­rie iš­ko­vo­jo tris auk­so, tris si­dab­ro ir vie­ną bron­zos me­da­lį.

 

Ge­riau­siai spor­to šven­tė­je pa­si­se­kė Ire­nai Vil­niu­vie­nei, pel­niu­siai dvi pir­mą­sias vie­tas. Rad­vi­liš­kie­tė pel­nė auk­so me­da­lius bau­dų me­ti­mo ir ran­kų len­ki­mo rung­ty­se. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo ir šaš­ki­nin­kas Zig­mas Vai­džiu­lis.

 

Ant­rą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Van­da Ast­raus­kie­nė (bau­di­nių spy­ri­mo į var­tus rung­tis bei „Ko­pė­čių“ rung­tis), Via­čes­lav Kos­tiu­ke­vič pel­nė si­dab­ro me­da­lį smi­gi­nio rung­ty­je.

 

Sta­sys Ast­raus­kas ta­po tre­čias „Ko­pė­čių“ rung­ty­je.

 

Pranas Raščius

Radviliškio neįgaliųjų draugijos nuotr.

 


REKLAMA


 

SVERIAME JŪSŲ KIEME

 

 

Parduodame baltarusiškus durpių briketus, plautą akmens anglį, beržo pjuvenų briketus, medžio granules. Atvežame. Sveriame Jūsų kieme. Taip pat parduodame malkas: rąsteliais, kaladėmis, skaldytas – uosinės, ąžuolinės, beržinės, alksninės, juodalksnio, mišrios. Kaina nuo 19 eurų. Atvežame.

 

Užsakymai priimami tel. +370 679 08900, +370 672 77720

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai

Apklausa

Ar pagalvojate apie emigraciją?