2018-07-21, šeštadienis, 06:44.     Šiandien Radviliškyje saulė teka 05:11, leidžiasi 21:36, dienos ilgumas 16:25.

Rugsėjo 1-oji paskelbė naują pradžią

2017-09-04, paskelbė Dienos NAUJIENOS
Rugsėjo 1-oji paskelbė naują pradžią

Penktadienio rytą Radviliškio miesto centre ir prie mokyklų šurmuliavo daug šventiškai nusiteikusių žmonių. Pirmokai, abiturientai bei 10 klasių mokiniai, tėvai dalyvavo Šventosiose mišiose, skirtose Mokslo ir žinių dienai. Mišias laikė ir mokiniams Dievo palaimos per mokslo metus linkėjo Radviliškio parapijos dekanas klebonas Tadas Rudys. Mišiose dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Jonas Pravilonis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė.

 

 

Mero sveikinime, skirtame viso rajono mokiniams, pedagogams, skambėjo žodžiai, skatinantys mokinius siekti užsibrėžto tikslo ir pažinimo džiaugsmo, pagarbaus bendravimo, sėkmingų mokslo metų, kad amžinas bendrystės ratas įsuktų visus į mokslo metų verpetą.

 

 

Prasidėjus naujiesiems mokslo metams, nuskambėjęs mokyklinis skambutis į klases turėjo pakviesti 5565 Radviliškio rajono ugdytinius. Rajono mokyklų duris pravėrė 195 moksleiviais mažiau nei pernai. Pirmą kartą į mokyklas rugsėjo pirmąją skubėjo 342 pirmokėliai, iš kurių 183 mokysis Radviliškio mieste, pirmokėlių šiemet – 14 daugiau nei pernai, 388 penktokai (35 daugiau nei pernai). Paskutinius metus mokysis 314 abiturientų (iš jų 9 suaugusiųjų klasėse). Rajone veiks 19 (pernai buvo 22) priešmokyklinio ugdymo grupių, pagal priešmokyklinio ugdymo programą bus ugdomi 328 (pernai buvo 343) vaikai. 54 (pernai buvo 49) ikimokyklinio ugdymo grupes rajone lankys 966 ikimokyklinio amžiaus vaikai.

 

 

Šiemet Radviliškio rajone veiks 22 švietimo įstaigos: šešios gimnazijos, keturios pagrindinės mokyklos, dvi progimnazijos, viena mokykla-darželis, Jaunimo mokykla, du daugiafunkciai centrai, dvi neformaliojo ugdymo įstaigos – Radviliškio dailės ir muzikos mokyklos bei 4 lopšeliai-darželiai. Nuo rugpjūčio 31-osios reorganizuota Pašušvio pagrindinė mokykla, prijungiant ją prie Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos ir įsteigiant joje Pašušvio ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrių. Nuo rugsėjo 1-osios Radviliškio Vaižganto gimnazija reorganizuota jungimo būdu, prijungiant prie Radviliškio Lizdeikos gimnazijos, pakeistas Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos tipas į Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos tipą.

 

 

Pasak Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Genovaitės Juodeikienės, šie mokslo metai jau antrieji kai įsigaliojo privalomas priešmokyklinis ugdymas. Visi miesto priešmokyklinio amžiaus vaikai pravers nebe darželių, o mokyklų duris. Savivaldybė skyrė daugiau nei 100 tūkstančių eurų, už kuriuos Vaižganto progimnazijoje įkurtos trys ilgosios (10,5 v.) priešmokyklinio ugdymo grupės ir viena trumpoji (4 v.). Gražinos pagrindinėje mokykloje veiks viena ilgoji ir trumpoji, o Vinco Kudirkos progimnazijoje – dvi trumposios grupės.

 

 

Pasak vedėjos, 2017–2018 mokslo metų ministerijos numatyti veiklos prioritetai: nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos visose šalies mokyklose bus įgyvendinama bent po vieną patyčių ir smurto ar kitą prevencinę programą. Taip pat mokykloms suteikiama laisvė kūrybiškiau organizuoti ugdymą, stiprinama mokymosi pagalba prasčiau besimokantiems vaikams. Visi 1–10 klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis pagal naujas programas, skirtas ir lietuviškoms, ir mokykloms tautinių mažumų kalbomis. Programa orientuota į stipresnį raštingumo ugdymą.

 

 

Parengta šalies gynybai skirta pasirenkamojo nacionalinio saugumo ir krašto gynybos dalyko programa vyresnių klasių mokiniams. Nuo rugsėjo 1 d. neberibojamas pažintinei veiklai skiriamų dienų skaičius, ji integruojama į ugdymo turinį. Mokykla pati galės spręsti, kiek jos reikia ir galės kūrybiškai organizuoti ugdymą ir netradicinėje aplinkoje. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti mokykla turės skirti ne mažiau kaip 30–40 proc. dalykui skirtų pamokų per mokslo metus.

 

Pirmą kartą oficialiai įskaitoma socialinė – pilietinė mokinių veikla: ji įtraukiama į pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimą. Daugėja ir šiai veiklai skiriamo laiko: nuo 5 iki 10 val., bet mokykla gali organizuoti ir daugiau. Šiais mokslo metais abiturientai jau galės rinktis brandos darbą. Jis neprivalomas, prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, tačiau negali būti privalomo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino atitikmuo ir kt.

 

Radviliškio rajono savivaldybės informacija ir nuotr.

 

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai

Apklausa

Ar pagalvojate apie emigraciją?